+ 420 604 509 824 teddyskolka@gmail.com

PROVOZNÍ ŘÁD

  • je nutné nahlásit individ. zvláštnosti u dětí: dieta,léky,pohyb.omezení aj.
  • předvídané abscence je třeba hlásit, sms nebo e-mailem

ODHLÁŠENÍ DÍTĚTE ZE ŠKOLKY

  • odhlásit dítě ze školky v průběhu školního roku je nutné písemně s 2 měsíční výpovědní lhůtou
  • odhlášení stravného je možné do maximálně 9:00hod. předchozího dne

DŮLEŽITÉ INFORMACE

  • Školné je třeba uhradit nejpozději k 15. dni daného měsíce.
  • Ceny jsou uvedeny za kalendářní měsíc (4 týdny). Nezávisí na počtu dní v měsíci, na svátcích či prázdninách.
  • Platba za nevyčerpané dny se nevrací.
  • Sourozenecká sleva 10% (na druhé dítě), pokud alespoň jedno má plnou docházku 5 dnů v týdnu.
  • Vaše platby jsou použity na úhradu veškerých nákladů spojených s provozem, odměna personálu, čistící a hygienický materiál, hračky atd.

 

Pin It on Pinterest

Shares
Share This