Náš den

Náš program

06:45 – 09.00

 • scházení dětí
 • spontánní hry, zájmové činnosti dle volby dětí, snídaně
 • rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou – individuální  i skupinové
 • hygiena
 • průběžná svačina podle potřeby dětí
 • anglický jazyk

09:00 – 10.00

 •  „circle time“ – kontaktní kruh na dané téma
 • didakticky cílené činnosti
 • hygiena
 • anglický jazyk

10:00 – 12:00

 • příprava na pobyt venku
 • pobyt venku
 • anglický jazyk

12:00 – 13:00

 • hygiena
 • oběd
 • sebeobslužné činnosti
 • vyzvedávání dětí po obědě
 • anglický jazyk

13:00 – 14:30

 • literární chvilka – předčítání pohádek, poslech relaxační hudby
 • odpočinek dětí

14:30 – 15:30

 • sebeobslužné činnosti, hygiena
 • svačina
 • hry a zájmové činnosti k danému tématu
 • individuální práce s dětmi

15:30 – 17:00

 • spontánní hry
 • pobyt venku dle počasí
 • vyzvedávání dětí