+ 420 604 509 824 teddyskolka@gmail.com

Monty Bears

 

Třída Monty Bears je zaměřena na využívání principů Montessori pedagogiky v praxi a je určena pro max. 14 dětí.

Co je Montessori pedagogika?

Zakladatelkou je Marie Montessori, která vytvořila ucelený vzdělávací systém respektující zákonitosti dětského vývoje. Klade důraz na připravené prostředí, kde vládne zdravá, klidná atmosféra. Pedagogika M. Montessori nabízí dětem speciální pomůcky, které umožňují samostatné poznávání světa a porozumění dějů v něm.

Prostory jsou přizpůsobeny zcela potřebám dítěte. Nízké otevřené police jsou vybaveny montessori pomůckami. Dále jsou uspořádány do pracovních koutů, dle zaměření: praktický život, smyslové vnímání, matematika, jazyk a kosmická výchova.

Velký důraz je kladen na osobu „učitele“, kterého Montessori nazvala „průvodcem“, protože jeho hlavní úloha není dítě učit, ale vést jeho přirozené dětské síly. Průvodce ustupuje do pozadí a do středu pozornosti se tedy dostává dítě.

Vždy se postupuje od jednoduchého k složitějšímu, od konkrétního k abstraktnímu. Děti pracují s konkrétními předměty a dělají takové činnosti, které jsou obvyklé v běžném životě.

Děti jsou přirozeně kreativní a pracují se spontánní tvořivostí, nemusí se jim říkat, co a jak mají dělat, protože ony samy se do činnosti zapojují díky své vůli a vlastní iniciativě. Tak si vlastně formují svoji osobnost, aniž by o tom věděly nebo se o to vědomě snažily. Jedním z druhů spontánní tvořivosti je opakování jedné činnosti podle stejného vzoru tak dlouho, dokud nejsou s jejím výsledkem spokojené. Osvojují si tím tak nové dovednosti a snaží se o jejich další zdokonalování.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This